Avtale for bruk av supercrosshall

Jeg forplikter meg, med denne registreringen, til å kjøpe for supercrosshallen på KNA Raceway for sesongen 2019-2020.

Årskortet gjelder i 6 måneder fra 1 oktober 2019 til 30 mars 2020 og klippekortet gjelder så lenge det er "klipp" igjen. 2 eller flere kan spleise på enten årskort eller klippekort, men årskortet kan kun brukes av en person pr. dag. Betaling for avtale forfaller 15. september 2019. Det vil komme en email med betalings informasjon når det nærmer seg betaling.

Dersom utøver er under 18 år kreves signatur fra foresatt. Ta bilde av signaturen til din foresatt å last opp under.