Avtale for bruk av supercrosshall

    Jeg forplikter meg, med denne registreringen, til å kjøpe for supercrosshallen på KNA Raceway.

    Årskortet gjelder i 6 måneder fra 1 oktober til 30 mars og klippekortet gjelder så lenge det er "klipp" igjen. 2 eller flere kan spleise på enten årskort eller klippekort, men årskortet kan kun brukes av en person pr. dag. Det vil komme en email med betalings informasjon når det nærmer seg betaling.

    Dersom utøver er under 18 år kreves signatur fra foresatt. Ta bilde av signaturen til din foresatt å last opp under.