Banedesign dragracing

NB! lengde/ høydeforholdet er 1:10 på figuren

Trinn 1  
Lengde Totalt 915 meter
Bredde 20 meter
Høydeforskjell først 475 meter 0
Forsiktig stigning på bremsestrekket Maksimalt 3% ved 900 meter
Betongbarriere langs banen 1 meter høy
Asfaltareal dragracingbane 18 300 m2
Trackbite Ja
Lineup Racingbanen
   
 
   
Trinn 2  
Lengde Totalt ca. 1200 meter
402 meter bane Ingen hastighetsbegrensninger