Fornyet tillit til KNA Raceway

Fornyet tillit til KNA Raceway fra Rogaland Fylkeskommune!

Kultur- og Regionutvalget i Rogaland fylkeskommune opprettholdt i dag KNA Raceway sin status som regionalt motorsportanlegg, men vi har frist til 01. mai 2019 med å rette opp de manglene som administrasjonen i fylkeskommunen har påpekt i sin innstilling.

Det går i hovedsak ut på at vi pt ikke har oppfylt kriteriene som interkommunalt idrettsanlegg. Vi i styret har erkjent denne mangelen, men vet at dette først og fremst er en politisk oppgave. I samarbeid med Sokndal kommune vil vi fortsette dialogen med nabokommunene.

Med forrige ukes fastsettelse av rammene for tippemiddelsøknad fra Kulturdepartementet, og dagens gode nyhet fra annet politisk hold, er det bare å GI GASS videre!