Høyspentlinja – En milepel er nådd!

En milepel er nådd! Høyspentlinja som krysset KNA Raceway, måtte fjernes for å gjøre ferdig utfyllingen. Denne hsp-linje gikk tvers over det som skulle bli utfylt areal på KNA Raceway. Utfyllingen er nå ferdig og kablene er lagt om.

Arbeidet med å reise stolper, ta ned linje, strekke opp igjen linje, koble trafoer og hsp-kabler er stort sett gjort av karene fra Dalane Energi. Det er lagt ned en enorm dugnadsinnsats. Karene på bildet sluttførte i dag jobben og er f.v. Simen RægRené Rødland og Ronny Bøe Thomsen. Foruten disse har Jan Henning Klungland, John-Kenneth Edland Omdal, Magne Helleren,Arvid Medby og ikke minst Egil Tunheim deltatt. Disse høyspentmontørene har lagt ned veldig mange timer, slik at utfyllingen ikke stoppet opp og re-etableringen av hsp-linja var mulig.

En stor takk også til Dalane Energi som velvillig har latt oss benytte sine dyktige fagfolk med utstyr. Tusen hjertelig takk!