Nesten ferdig utfylt Gokartareal

Bildene viser nesten ferdig utfylt Gokartareal, kun uker igjen. Høydeforskjell på gokartarealet er 14m (220 – 234moh, depot på 225 meter over havet) Gokartareal inkl. depot og parkering er over 35 daa.

Fra tidligere er areal for asfaltracingbane og dragrace med bremsestrekk for trinn 1 ferdig utfylt (tidlig høsten 2017)

Nedgravd ligger strøm-/fiberkabler og rør for vann og kloakk til gokartdepot.

Arealene som er ferdig utfylt og grovplanert, sammen med infrastruktur som allerede er på plass, utgjør ca. 32-33 mill lavere utbyggingskostnader for KNA Raceway.

Vi er veldig takknemlige for alt det gode arbeidet som allerede er utført og grunnlaget som er lagt for å realisere dette motorsportanlegget!