Regionalstatus til KNA Raceway!

Rogaland Fylkeskommune gjorde i dag ett endelig vedtak på regionalstatusen til KNA Raceway. Dette betyr at vi nå har fått den siste «formaliteten» på plass i forhold til politiske behandlinger som vi har vært avhengige av for å komme i mål med prosjektet.

Med en slik regionalstatus følger det fylkeskommunal støtte på 10 millioner kroner. I tillegg var en slik regionalstatus en forutsetning for den kommunale støtten vi får fra Sokndal og Eigersund kommune.

Vedtaket i dag var som dere forstår en veldig viktig milepæl, og vi ønsker å takke Rogaland Fylkeskommune for tilliten!